Driving range

Träna regelbundet

Att göra träning till en vana är avgörande för att uppnå goda resultat. Att regelbundet ägna en kvart om dagen åt träning är ett bättre än att träna intensivt under två timmar var fjortonde dag. Hellre lite och ofta än mycket och sällan.

Hos oss har ni många olika träningsmöjligheter!

Från och med 2016 har vi en ”Titliest Range” vilket innebär att vi bara tränar med Titliest NXT tour bollar.

Huvudrangen har utslagsmattor både ute i det fria och under skärmtak plus utslag från gräs under växtperioderna. Rangefältet har många olika flaggor och skyltar som du kan använda som mål då du tränar.

För att träna inspel, bunkerspel och puttning har vi tre fina övningsområden i olika storlekar och ett fjärde område för att träna puttning och de små chipparna.

Vi har också en toppmodern golfstudio som Tomas använder när du vill vässa ditt spel under professionell hjälp. Läs mer om hur våra lektioner kan hjälpa dig!